H2Oalert° voordelen

Water en melkkoeien: Water, is de belangrijkste ‘grondstof’ om melk te produceren.

 • Om één liter melk te kunnen produceren, moet een melkkoe minimaal 4 liter water consumeren.
 • Een volwassen melkkoe, moet dagelijks een 160 – 200 liter water drinken. (Dierenwelzijn en dus belangrijk om melk te kunnen produceren) Indien onvoldoende water kan worden opgenomen, is dit niet alleen slecht voor de gezondheid van het dier maar heeft dit directe gevolgen voor de melkveehouder a.g.v. de lagere melkproductie!
 • De meest ideale watertemperatuur voor een melkkoe is tussen de 14 en 16 graden Celsius. Fris, helder, schoon niet vervuild drinkwater (urine, mest, etc.) bij voorkeur zonder geur, wordt door een koe optimaal opgenomen en heeft ook hier een directe correlatie met de melkproductie.

Snelle terug verdientijd van H2Oalert!
Waar heeft iedere veehouder, elk kalenderjaar opnieuw mee te maken?
Naast vervuilde drinkbakken, binnen en buiten, zijn technische problemen met drinkbakken gelukkig een uitzondering. Toch komen bij iedere veehouder deze technische problemen jaarlijks voor! (vlotter, leiding, slang, bevriezing, etc.)

De praktische voordelen met de inzet en gebruik van H2Oalert° op ieder veebedrijf:

 • Een drinkbak met een technische storing, wordt direct door H2Oalert opgemerkt.
 • Een drinkbak die in de winterperiode het risico loopt om te bevriezen, kan a.g.v. een preventieve alarmmelding door H2Oalert° aan de veehouder, worden vermeden.
 • Maar ook in de zomerperiode, bij langdurig warme (hete) dagen kan het regelmatig verversen van het drinkwater meer dan gewenst zijn om daarmee te voorkomen dat de water-intake en dus de melkproductie terugloopt.
 • Niet alleen voor de kleinere melkveebedrijven maar ook voor de grotere melkvee bedrijven met medewerkers, waar controle en/of het reinigen van deze vee-drink systemen onderdeel kunnen zijn van de dagelijkse procesgang, kan H2Oalert een nuttige Management tool zijn voor de Herdsmanager. “Zijn de drinkbakken volgens afspraak en procedure, preventief gereinigd?”
 • Het gebruik van de H2Oalert° Sensor in relatie tot het reinigen van de melkinstallatie is een nuttige EXTRA functionaliteit. Als een melkveehouder een keer te weinig en/of géén hygiëne middel gebruikt om z’n melkmachine te reinigen of de watertemperatuur is te laag, dan is de werking en de reiniging van de melkleidingen onvoldoende. De melkveehouder of Herds manager krijgt tijdig een ALARM- bericht en kan ook hier grotere schade door het inzetten van H2Oalert° worden voorkomen.
 • Maar ook zaken als koe-routing worden a.g.v. het inzetten van H2Oalert° interessant. Het blijkt in de praktijk dat bepaalde drinkbakken meer vervuild zijn of risico op vervuiling hebben. (Urine en Mest) De oorzaak kan in deze ook liggen in de koe-routing en/of foutieve plaatsing van de drinkbak.
 • Een ander belangrijk aspect is dat H2Oalert° de mogelijkheid biedt aan de gebruiker om z’n eigen rapportages samen te stellen. (Week, maand en/of jaarrapportage) Externe maar ook interne partijen, kan inzage gegeven worden over de overall waterkwaliteit. (H2Oalert° = Water Management)

 

H2OAlert in beeld
“Het verhaal over H2Oalert° samengevat in één BEELD”

 

H2Oalert°: Nog wat EXTRA achtergrondinformatie:

 • H2Oalert, is het eerste systeem op de markt, wat in staat is om middels de nieuwe LoRa techniek, draadloos, real-time, 24/07 de kwaliteit en toepassing van vee-drinkwater te monitoren.
 • Ook het controleren van het belangrijke reinigingswater voor de melkstal, kan parallel worden geïntegreerd. (Controle op de juiste temperatuur en controle van het al of niet aanwezig zijn van het reinigingsmiddel, bijvoorbeeld bij een leeg vat!)
 • De reikwijdte van het systeem, is wat afhankelijk van de aanwezigheid van gebouwen etc. maar kan er rekening gehouden worden met een afstand van 1.5 km. (Afstand Gateway ↔ SENSOR)
 • Een Gateway is niet hetzelfde als een ROUTER. De door BeKoSENSE ontwikkelde Gateway, is verantwoordelijk voor een stabiele verbinding op locatie (DATA) met het INTERNET.
 • De Sensoren meten twéé belangrijke waarden, te weten temperatuur en geleidbaarheid. Het zijn met name deze twéé waarden die nodig zijn (duidelijke correlatie) om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van het water en mogelijk bij afwijkingen welke zelf door de gebruiker, individueel per SENSOR kan worden ingesteld, een ALARM kan verzenden. (H2Oalert° APP, zowel IoS & ANDROID)
 • Het H2Oalert° systeem, maakt gebruik van een twee wegen communicatie. D.w.z. via de H2Oalert° APP → naar het WEB → naar de GATEWAY en vervolgens naar de → INDIVIDUELE sensor(en). Dezelfde route kan ook omgekeerd plaatsvinden. Door deze communicatie kan bijvoorbeeld de status van de batterijen, testberichten en het belangrijkste, de noodzakelijke (real-time) ALARMEN naar de gebruiker worden verzonden.
 • Het totale systeem, laat zich snel en éénvoudig door de gebruiker zelf installeren, géén service medewerkers en/of extra kosten voor de gebruiker zijn van toepassing. (duidelijke manual, 7 talen)
 • Het product is ontwikkeld en wordt geproduceerd in Nederland. (Hard- en Software)